Diabetesbolaget Atrogi har genomfört en nyemission om 90 miljoner kronor för den fortsatta utvecklingen av en ny klass egenutvecklat diabetesläkemedel

Det svenska diabetesbolaget Atrogi har nyligen genomfört en nyemission och tillförts cirka 90 miljoner svenska kronor. Bland ankarinvesterarna märks Koreas största riskkapitalbolag, Korea Investment Partners (KIP).

– Att en så stark och erfaren aktör som KIP satsar på Atrogi ser vi som ett starkt bevis på vår banbrytande forskning och marknadspotentialen för det läkemedel vi utvecklar. Att dessutom göra det mitt i corona-krisen är också ett styrkebesked, säger Alexandra Ekman Ryding, vd på Atrogi.

Atrogi utvecklar ett nytt läkemedel baserat på en helt ny och unik princip för behandling av diabetes typ 2. Den patenterade substansen stimulerar glukosupptaget i muskelcellerna och utgör en behandling som är insulinoberoende, en stor fördel eftersom insulinsystemet fungerar sämre hos diabetiker. I prekliniska försök har man visat på flera positiva effekter utöver det primära målet att sänka blodsockret hos patienten.

Atrogis läkemedelskandidat genomgår för närvarande preklinisk utveckling och planen är att genomföra en klinisk fas I-studie under 2021 tack vare det nya kapitaltillskottet. Ett stort och viktigt steg i utvecklingsprocessen av ett oralt diabetesläkemedel i en helt ny klass.

– Dagens behandlingar av typ 2 diabetes syftar till stor del till att överstimulera det redan trasiga insulinbaserade systemet, vilket sällan fungerar bra. På sikt innebär det dålig effekt och risk för allvarlig sjukdom. Vår behandlingsprincip utgår ifrån ett naturligt fungerande system i kroppen vilket gör att man undviker sådana problem, säger professor Tore Bengtsson, grundare av Atrogi.

För mer information, kontakta:
Alexandra Ekman Ryding, vd Atrogi, telefon +46-73-524 18 28 eller alexandra@atrogi.com


Om Atrogi

Atrogi är ett svenskt biotech-bolag som utvecklar innovativa lösningar för behandling av typ 2 diabetes. Atrogi grundades 2013 och baseras på Professor Tore Bengtssons mångåriga forskning vid Stockholms Universitet. Professor Bengtsson har de senaste 15 åren bedrivit banbrytande forskning kring adrenerg signalering och bland annat upptäckt hur selektiv signalering av 𝝱2-adrenerga receptorer translokerar GLUT4 till cellmembranet vilket leder till glukosupptag i skelettmuskulatur. Detta resulterar i sänkta blodglukosnivåer, utan insulinsystemets medverkan. Baserat på dessa resultat har Atrogi utvecklat en revolutionerande behandling av typ 2 diabetes som fokuserar på ett fullt fungerande system, snarare än det vid typ 2-diabetes dysfunktionella insulinsignaleringssystemet. Atrogis utvecklar en helt ny klass av orala läkemedel.

Om Korea Investment Partner (KIP)

Korea Investment Partners är Asiens ledande riskkapital- och private equity bolag med 46 aktiva fonder och över $2.9 miljarder i totalt förvaltade tillgångar (AUM). KIP investerar i tidig fas till tillväxtfas inom olika industrier. Till några av KIP’s senaste investeringar hör bland annat Vaccitech (Storbritannien), PDC Line Pharma (Belgien-Frankrike), EnlivexTherapeutics (NASDAQ: ENLV), and Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO). KIP är en global aktör med kontor i Seoul (huvudkontor), Silicon Valley, Singapore och Kina (Shanghai, Peking, Chengdu och GuangZhou).