Atrogi får Eurostars-anslag för utveckling av fetma-projekt

Atrogi har som en av få aktörer beviljats ett prestigefullt anslag från Eurostars, ett forskningsfrämjande initiativ av Europeiska kommissionen och det mellanstatliga innovationsnätverket EUREKA. Ansökan gjordes i konsortium med Stockholms universitet, Maastricht University, Latvian Institute of Organic Synthesis och Excellerate Bioscience. Anslaget på strax under 1 miljon euro sträcker sig över tre år.

– Vi är väldigt stolta över anslaget och ser det som ett stort erkännande för vår unika upptäckt om receptorsignalering. Vårt projekt rankades som 31 av 449 ansökningar och finansieringen kommer att vara en viktig möjliggörare i utvecklingen av en ny typ av behandling mot fetma, säger Alexandra Ekman Ryding, vd på Atrogi.

Eurostars är ett program som stödjer europeiska forskningsbaserade små och medelstora företags utveckling av innovativa produkter och tjänster. Programmet, som mellan 2014–2020 har en budget på 1,14 miljarder euro, finansieras av Europeiska kommissionen och 36 medlemsstaters budgetar. Juryns bedömning grundar sig på flera kriterier relaterade till innovation och utveckling, marknad och kommersiell potential samt kompetensen hos samarbetsparterna bakom projektet. Det är andra tillfället Atrogi erhåller anslag från Eurostars.

– Fetma är en växande folksjukdom och att hitta alternativa behandlingsformer ser vi som samhällsviktigt. Vi har goda förhoppningar på detta banbrytande projekt som vi genomför tillsammans med framstående forskare vid universitet, institut och organisationer runt om i Europa, säger Alexandra Ekman Ryding. Projektet beräknas påbörjas till hösten.


Om fetma (obesitas)

Fetma (BMI +30) är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem och klassas som en sjukdom av WHO. Globalt har 650 miljoner vuxna och 120 miljoner ungdomar och barn obesitas. Sjukdomen har nästan tredubblats sedan 1975, och innebär en riskfaktor för följdsjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och cancer.


Om Atrogi

Atrogi är ett svenskt biotech-bolag som utvecklar innovativa lösningar för behandling av typ 2- diabetes. Atrogi grundades 2013 och baseras på professor Tore Bengtssons mångåriga forskning vid Stockholms Universitet. Professor Bengtsson har de senaste 15 åren bedrivit banbrytande forskning kring adrenerg signalering och bland annat upptäckt hur selektiv signalering av b2-adrenerga receptorer translokerar GLUT4 till cellmembranet vilket leder till glukosupptag i skelettmuskulatur. Detta resulterar i sänkta blodglukosnivåer, utan insulinsystemets medverkan. Baserat på dessa resultat har Atrogi utvecklat en revolutionerande behandling av typ 2-diabetes som fokuserar på ett fullt fungerande system, snarare än det vid typ 2-diabetes dysfunktionella insulinsignaleringssystemet. Atrogi utvecklar en helt ny klass av orala läkemedel. Upptäckterna om receptorsignalering är också tillämpbara på andra metabola sjukdomar såsom fetma. Se mer på www.atrogi.com